Payroll

ÖDEME MALİYETİ ÜZERİNE KAYDET
 • Standart Kesintileri Hesapla ve Sürdür -
 • Otomatik Kontrol Yazma - veya
 • Çek Yazılarını Yok Et - Elektronik Ödemeleri Kullan "
 • KAĞITLI ÖDEME
  • Doğrudan Ödeme veya Çek Kartı
  • E-posta ile Kuponu Kontrol Edin
  • ÇALIŞAN VERİ İSTASYONLARI
Dünyanın En İyi Parça İşleme Sistemi ayrıca Dünya Çapında NET PAYROLL OPSİYONU ile:


 • HAFTALIK BÜLTEN İŞLEM
  • Brüt Ücret Hesaplamaları
  • kesintiler
  • Vergi
  • ödeme
   • Çekler
   • Doğrudan Mevduat
   • Kart Fonlamasını Kontrol Edin
  • kuponları
   • Saplamayı kontrol eder
   • e-posta
   • Çalışan Veri İstasyonu
 • Üç Aylık Vergi Raporları 941
 • Yıllık Vergi Raporları W2'ler
 • Üst Düzey Bordro
 • İnsan Kaynakları
 • Dahili Saat ve Devam