Payroll

ÖDEME MALİYETİ ÜZERİNE KAYDET
 • Standart Kesintileri Hesapla ve Sürdür -
 • Otomatik Kontrol Yazma - veya
 • Çek Yazılarını Yok Et - Elektronik Ödemeleri Kullan "
 • KAĞITLI ÖDEME
  • Doğrudan Ödeme veya Çek Kartı
  • E-posta ile Kuponu Kontrol Edin
  • ÇALIŞAN VERİ İSTASYONLARI
Dünya Standartında NET ÖDEME SEÇENEĞİ ile beraber Dünyanın En İyi Parçabaşı Ödeme Sistemi:


 • HAFTALIK ÖDEME İŞLEMLERİ
  • Brüt Ücret Hesaplamaları
  • Kesintiler
  • Vergiler
  • Ödeme
   • Çekler
   • Direkt Hesaba Ödeme
   • Çek Kart Fonları
  • Bordrolar
   • Çek Defterleri
   • e-posta
   • Çalışan Veri İstasyonu
 • Üç Aylık Vergi Raporları 941
 • Yıllık Vergi Raporları W2'ler
 • Üst Düzey Bordro
 • İnsan Kaynakları
 • Dahili Çalışma ve Devamlılık